16 January, 2008

ang mundo sa naka-kuyom na kamao

sinlaki lang ng naka-kuyom na kamao
ang puso ng tao.
subalit sa apat na kuwarto nito--
kasya ang BUONG mundo
kung titibok ito nang makatao.

08 Enero 2008

handle with care

plato ang aking pag-ibig.
minsa'y parang fiesta.
may panahong nagdi-dieta
at kung minsa'y luhang nagsabaw lang ang laman.